Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Carlsberg og Novo Nordisk Fonden fastholder uddelingsniveau

Tværtimod har covid-19 været med til at øge Novo Nordisk Fonden 2020-uddelinger.

Foto: iStock.

Selvom coronakrisen har skabt en stor grad af usikkerhed for mange forskere, tegner der sig efterhånden et billede af, at der ikke umiddelbart er grund til at frygte, at der kommer færre penge til forskning fra de erhvervsdrivende fonde. 

8 ud af 10 erhvervsdrivende fonde forventer enten at fastholde eller ligefrem øge deres bevillinger i de kommende år, ifølge en analyse fra Fondenes Videnscenter. Særligt i 2020.

Det gælder blandt andet to af de største, private bidragsydere til den offentlige forskning, Novo Nordisk Fonden og Carlsbergfondet. Begge oplyser til Science Report, at coronakrisen ikke vil betyde, at der kommer færre uddelinger fra deres hånd i 2020 eller i de kommende år. 

– Coronakrisen forventes ikke at påvirke hverken vores virkemidler eller uddelingsniveauet i 2020. Vi forventer at fastholde det nuværende niveau i de kommende år, fortæller Flemming Besenbacher, formand for Carlsbergfondet. 

Bevillinger i 2019
I 2019 uddelte Carlsbergfondet i alt 535 mio. kroner.
Novo Nordisk Fonden uddelte knap 4,9 mia. kroner sidste år.

Novo Nordisk Fonden, der har en defineret strategi om årligt at øge sine udbetalinger frem mod 2023, oplyser, at covid-19 “medvirker til at øge” fondens uddelinger i 2020. 

I løbet af foråret uddelte fonden omkring 400 mio. kroner til corona-relaterede projekter, som ikke ellers var blevet sat i verden. Det gælder blandt andet en bevilling på en kvart milliard til etableringen af et nationalt testcenter, Testcenter Danmark, som er tilknyttet Statens Serum Institut. 

Om coronas påvirkning på fondens uddelinger, siger Niels Peder Nielsen, viceadministrerende direktør i Novo Nordisk Fonden: 

Vi forventer dog ikke, at covid-19-krisen isoleret set kommer til at påvirke vores samlede uddelinger de kommende år i hverken op- eller nedadgående retning, men det er muligt, at vi vil foretage nogle omprioriteringer. 

Fortsat fokus på corona
Ifølge Niels Peder Nielsen er indsatsen mod covid-19 “højt prioriteret i Novo Nordisk Fonden”, og fonden vil også fremadrettet “følge situationen og eventuelt tilpasse vores bevillinger i forhold til udviklingen”, oplyser han. 

– Dette kan også omfatte nye aktiviteter relateret til covid-19. Blandt andet ser vi pt. på støtte til forskning i senfølger af covid-19, siger Niels Peder Nielsen. 

Læs også: Novo Nordisk Fonden: Vi har slækket på armslængdeprincippet.

Også Carlsbergfondet har uddelt penge til corona-relaterede projekter. I marts uddelte fonden 60 mio. kroner til tre “akutte” projekter i løbet af 48 timer

– Vi har siden de første tre bevillinger i marts uddelt yderligere corona-midler, dels som tillægsbevilling til de eksisterende corona-bevillinger dels til nye projekter inden for humaniora, fortæller Flemming Besenbacher, og uddyber;

– Vi støtter nu corona-projekter inden for både naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora. Desuden har Carlsbergfondet støttet opstarten af et destillationsanlæg til produktion af håndsprit med knap 9 mio. kr.

Dermed er det samlede ”corona-bidrag” fra Carlsbergfondet nået op på omkring 75 mio. kroner.

– Jeg er spændt på at se hvor mange corona-relaterede ansøgninger, der bliver indsendt til Carlsbergfondets generelle ansøgningsfrist den 1. Oktober, tilføjer Flemming Besenbacher. 

Læs også: Lundbeckfonden varsler færre bevillinger i 2020.

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.