Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Direktør: Innovationsfonden skal være den lim, der binder innovationssystemet sammen

Danmarks Innovationsfond får en ny strategisk retning de kommende fem år.

Anne-Marie Levy Rasmussen er ny direktør for Innovationsfonden. Foto: Innovationsfonden

Bestyrelsen i Danmarks Innovationsfond har sat en ny retning for fondens arbejde de næste fem år. Frem mod 2025 bliver der sat fokus på fire strategiske områder, der tilsammen skal styrke det danske innovationssystem med Innovationsfonden som en helt central spiller. 

– Innovationsfonden vil i den kommende periode fokusere på at være den lim, der får innovationssystemet til at hænge endnu bedre sammen, fortæller direktør Anne-Marie Levy Rasmussen.

Baggrunden for den nye strategi er, at Innovationsfonden i 2019 blev evalueret af et internationalt ekspertpanel. Siden sin etablering i 2014 har fonden skabt markante resultater for dansk innovation, men der er også plads til forbedring på en række områder – for eksempel bør fonden i højere grad fokusere på at stimulere strategisk forskning og udvikling, lød konklusionen

Samtidig blev det samlede danske innovationssystem evalueret, også af internationale eksperter, der konkluderede, at Danmark generelt har et velfungerende innovationssystem, men der er potentiale til meget mere, når det handler om at omsætte ny viden til konkrete resultater. Det skyldes ikke mindst, at Danmarks høje investeringer i forskning og udvikling ikke bliver omsat til kommercielle resultater, ifølge ekspertpanelet.

Én af deres anbefalinger var i den sammenhæng at tage Innovationsfondens rolle op til revision, så fonden fremover fik en mere samlende funktion for det danske innovationsøkosystem.

Endelig blev en stor del af Innovationsfonden flyttet vest for Storebælt sidste år med nyt hovedkontor i Aarhus, og fik desuden en ny ledelse, herunder ny bestyrelsesformand. 

– Sidste år var et meget transformativt år for fonden. Alle de ting tilsammen er en rigtig god grund til at kigge på strategien og se, om der er noget, der skal revideres, siger Anne-Marie Levy Rasmussen. 

– Det er vigtigt at sige, at fonden har været en succes, og det er den succesfulde basis, vi bygger den nye strategi på. Der sker heller ingen revolutioner i forhold til fondens nye fokus. Der er dog et strategi-skifte, tilføjer hun. 

Samle systemet om en fælles mission
Fremadrettet vil Innovationsfonden have mere fokus på “store satsninger og større partnerskaber”, lyder det i strategien. Anne-Marie Levy Rasmussen uddyber;

– Vi kommer til at lave partnerskaber meget mere fremadrettet, og de bliver missionsdrevne. Det  vil sige, at de skal adressere de store samfundsudfordringer, hvor vi kommer til at inkludere mere langsigtet teknologi- og innovationsudvikling. 

FAKTA
Anne-Marie Levy Rasmussen er uddannet fysiker fra Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet. Fra 2004-2007 var hun forskningspolitisk chef for Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.
Hun har tidligere siddet i bestyrelsen for Højteknologifonden, der er en af forløberne for Innovationsfonden, været vicepræsident i Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) og haft bestyrelsespost i den europæiske sammenslutning af fysikere, European Physical Society.

– Når man ser på vores nuværende investeringsporteføje, kan man se, at vi har mange projekter, som er én-til-én eller få-til-få. Vi kommer også til at lave nogle større konstruktioner, hvor vi samler brancher og aktører omkring en fælles mission. Det, vi kalder for partnerskaber. 

Det er især inden for klimadagsorden, at fonden vil facilitere den form for partnerskaber, fortæller direktøren, som understreger, at “vi skal have både små og store virksomheder i spil”. 

– Vi skal have samlet økosystemet omkring en fælles opgave eller fælles mission. Vi skal have mere strategisk forskning, siger Anne-Marie Levy Rasmussen. 

Hvordan adskiller det sig fra fondens hidtidige arbejde med at få aktører til at samles om et innovationsprojekt? 

– De virkemidler, vi har bygget op med succes, har rettet sig mod nogle projekter, som havde en mere umiddelbar, direkte implementerbarhed og mere kortsigtet horisont. Her taler vi om, at selve missionen handler om at løse et problem uden at vide, hvordan man vil løse det, svarer Anne-Marie Levy Rasmussen og tilføjer; 

– Det er vigtigt ikke at sætte fortid og fremtid i modstrid med hinanden, men snarere at sige; vi har haft mange mindre projekter – det skal vi supplere op med større partnerskaber.  

Betyder det, at I vil satse mindre på små aktører og mindre projekter? 

– Det skal supplere det, vi allerede gør. Vi skal dække hele værdikæden, fra de små startups til de mere langsigtede missioner. Det skal vi finde en fornuftig måde at gøre på. Jeg kan ikke forestille mig, at vi kommer til at nedlægge nogle virkemidler, men vi skal måske tænke dem lidt mere sammen, lyder det fra direktøren. 

FAKTA
Med fordelingen af forskningsreserven for 2020, blev Folketingets partier enige om, at give Innovationsfonden en større rolle i at understøtte grøn forskning og innovation. I 2020 skal Innovationsfonden uddel i alt 766 mio. kr. fra den samlede forskningsreserve. Sammenlagt med grundbevillingen har fonden et historisk højt budget i 2020 på 1,9 mia. kroner.

Internationalisering og diversitet
Det næste led i Innovationsfondens nye strategi er internationalisering, hvor fonden især vil arbejde for at brede danske løsninger ud til resten af verden. 

– Vi (Innovationsfonden, red.) er sat i verden for at øge Danmarks globale konkurrenceevne. Danmark bliver ikke rigere af, at vi investerer i et projekt, som giver én dansk virksomhed mulighed for at tage markedsandel i Danmark fra en anden dansk virksomhed. Derfor skal vi sælge danske løsninger globalt. Vi skal starte nogle virksomheder op, baseret på viden og innovation, som kan skaleres globalt, fortæller Anne-Marie Levy Rasmussen og tilføjer; 

– Vi vil også være endnu mere strategiske med, hvordan vi får mere ud af EU-midler, og får aktiviteter i Danmark til at hænge sammen med EU, så vi for eksempel kan stimulere, at internationale talenter kommer til Danmark. 

Hvordan vil I gøre det? 

– Vi arbejder stadig på dén del. Derfor er vi i dialog med vores kunder og samarbejdspartnere om, hvad der er brug for. Vi kommer mere på banen omkring det i løbet af efteråret, siger Anne-Marie Levy Rasmussen. 

Fokus på talentudvikling bliver ikke kun i en global sammenhæng, da fonden også fremadrettet vil “sikre, at vi stimulerer alle talenter og får alle idéer i spil”, fortæller direktøren.

– Vi har været gode til at få fat i ideer inden for de tekniske- og naturvidenskabelige fagområder, men vi vil gerne have alle fagområder med. Der, hvor vi skal ud og mobilisere flere talenter, er på humaniora og samfundsvidenskab. Det er en opgave, som ligger på vores skuldre. Fonden er sat i verden for at løfte innovation i Danmark inden for alle fagområder. Det er vi ikke lykkedes med hidtil, siger Anne-Marie Levy Rasmussen, der peger på, at fonden blandt andet skal arbejde med at udvide sin opfattelse af, hvad værdiskabelse vil sige; 

– Vi skal nok arbejde med endnu bedre at forstå forsknings- og videnbaserede innovationsprojekter fra humaniora og samfundsvidenskab, og hvordan de ser ud. Projekter er ikke nødvendigvis en dims, vi gør noget med. Værdiskabelse er noget andet inden for de to fagområder, og det skal vi blive endnu klogere på. 

Læs også: Innovationsfonden vil have flere forskere fra humaniora og samfundsvidenskab.

Blandt andet derfor har Innovationsfonden oprettet et såkaldt Sounding Board, hvor aktører, med relation til fonden, får mulighed for at komme med inputs omkring Innovationsfondens arbejde og strategiske fokus. 

Næste innovations-kapitel
Forudsætningen for, at fondens ambitioner kan indfries, er at selve organisationen er velfungerende, fortæller direktøren, og derfor handler det fjerde og sidste fokusområde i strategien om medarbejdernes trivsel.  

– Det er vigtigt at medarbejderne trives. 60 procent af vores medarbejdere er blevet ansat inden for de seneste 18 måneder. Samtidig er næsten hele ledelsen og bestyrelsen blevet skiftet ud. Det er noget usædvanligt, og det har da sat dine spor, fortæller Anne-Marie Levy Rasmussen, der dog ikke ønsker at gå nærmere i dybden med, hvordan det har påvirket medarbejdernes trivsel, men konstaterer at;

– Nu er organisationen og bestyrelsen på plads, og min erfaring er, at hvis folk er glade for at gå på arbejde, lykkedes alt bedre. 

Anne-Marie Levy Rasmussen er selv et af de nyere ansigter i Innovationsfondens ledelsen. Hun har været direktør for fonden siden 1. februar, og beskriver sin første tid som “utroligt spændende og inspirerende”:

– Jeg sad også i bestyrelsen for Højteknologifonden (der via en sammenlægning med Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi blev til Innovationsfonden, red.), og jeg har altid stillet mig til rådighed for universiteter og råd, hvor jeg kunne bringe min viden i spil. Man kan sige, at jeg har været loyal overfor Innovationsfondens formål mange år før den blev stiftet.

– Der er et kæmpe potentiale i Danmark rent innovation. En af løsningerne er, at vi skal have samlet økosystemet, påpeger Anne-Marie Levy Rasmussen, og afslutter; 

– Det er langt mere bureaukratisk i større lande. I Danmark har vi et lille og meget tillidsfuldt system. Vi kan gøre noget, som er meget sværere at gøre i lande som Italien og Frankrig. Vi har en rigtig solid base af succes, og nu skal vi til næste kapitel. 

Forsiden lige nu:

Sådan tiltrækker du forskningskonferencer

De færreste forskere ved, hvordan man tiltrækker konferencer, selvom de betyder meget for både værtsforskerens karriere og universiteters evne til at hente udenlandske topforskere.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.