Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Nyt nordisk program vil styrke tværfaglig forskning

NordForsk lancerer nordisk program for tværvidenskabelig forskning efter initiativ fra DFF

Bestyrelsesformand i Danmarks Frie Forskningsfond, David Dreyer Lassen

Et nyt nordisk program for tværfaglig forskning skal fremme forskning af høj kvalitet som kombinerer og integrerer kundskaber fra flere fagområder.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra NordForsk, som koordinerer og medfinansierer nordisk forskning.

Det er Danmarks Frie Forskningsfond, der har taget initiativ til det tværfaglige program, der lanceres som et samarbejde mellem DFF, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet i Sverige, Norges forskningsråd og NordForsk.

I programmet vil tværfaglighed og nordisk merværdi være centrale vurderingskriterier sammen med videnskabelig kvalitet. Afsættet for lanceringen er, at det er nødvendigt at gå på tværs af fagområder for at skabe nye og banebrydende forskningsresultater.

Derfor retter programmet sig særligt mod projekter, som kombinerer discipliner, som enten ligger langt fra hinanden eller sjældent arbejder sammen, eller projekter, der er optaget af forskningsspørgsmål, som kræver en bestemt kombination af kompetencer fra forskellige fagområder.

– Vi håber, sammen med de andre nordiske forskningsråd, at være med til at knække den tværfaglige nød, siger David Dreyer Lassen, bestyrelsesformand i DFF;

– Mange ser store muligheder i tværfaglighed, og mange nye discipliner er jo begyndt på den måde, men det er svært at skubbe tværfaglige projekter på allerhøjeste videnskabelige niveau i gang. Det er der mange årsager til, og nu prøver vi med en model der eksplicit giver mulighed for flere PIs/ Principal Investigators med krav om at det skal være på tværs af videnskabelige hovedområder, fortæller han.

VILLUM FONDEN LANCERER NYT TVÆRFAGLIGT FORSKNINGSPROGRAM

Tre fagområder og 120 mio. kroner

Det er et krav, at forskningsprojekter skal inkludere mindst to ud af tre fagområder; Life Science, Physical Sciences & Engineering og Social Sciences and Humanities.

– Vi ønsker en model der giver reel tværfaglighed og som er let at gå til for forskerne. Vi har valgt at lægge os op ad den måde ERC skelner mellem hovedgrupper, fortæller David Dreyer Lassen om baggrunden for valget af de tre specifikke fagområder;

– De fleste forskere kender ERC og deres panelstruktur og det er en fordel, også fordi de nordiske lande ikke er ens: I Danmark arbejder vi med en distinktion mellem ”våde” og ”tørre” fag, men den opdeling kender man ikke i de andre nordiske lande, tilføjer han.

Programkomité
Programkomitéen består af repræsentanter fra de finansierende råd og fonde:
– David Dreyer Lassen, professor, formand for DFF’s bestyrelse (leder)
– Stefan Svallfors, Vetenskapsrådet, Sverige
– Marianne Grønsleth, Norges forskningsråd
– Jan Philip Solovej, næstformand i DFF’s bestyrelse
– Tiina Jokela, Finlands Akademi

Der er afsat 120 millioner norske kroner, svarende til godt 90 mio.danske kroner, til programmet. Hvert projekt kan søge op til 15 mio. norske kroner, og bevillinger finansierer projekter op til fire år.

RISIKOVILLIGHED, TVÆRFAGLIGHED OG NORDISK SAMARBEJDE STÅR ØVERST PÅ DAGSORDENEN I DFF

Da formålet er at støtte forskning til gavn for hele Norden, skal et projekt bestå af partnere fra mindst tre forskellige lande.

Ansøgningsfristen er den 13. november 2019.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.