Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Samfund

Formanden for Carlsbergfondet mister formandspost i Carlsberg

Carlsbergfondet opgiver tre bestyrelsesposter i Carlsberg A/S.

Flemming Besenbacher er tidligere formand for Carlsbergfondet. Foto: Carlsbergfondet.

Formanden for Carlsbergfondet skal fra 2023 ikke længere være formand for Carlsberg A/S.

Det oplyser Carlsbergfondet i en pressemeddelelse.

Fonden vil på Carlsberg A/S’ generalforsamling i 2023 kun opstille to medlemmer fra fondens bestyrelse som kandidater til bestyrelsen i Carlsberg A/S.

– Ændringerne er også i tråd med, hvordan andre danske erhvervsdrivende fonde over de senere år har valgt at ændre deres repræsentation i bestyrelserne for de virksomheder, de kontrollerer, siger den nuværende formand for både Carlsbergfondet og Carlsberg A/S, professor Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet oplyser videre, at Carlsbergfondets formand er tiltænkt rollen som næstformand i bryggeriets bestyrelse.  Fondens anden kandidat til bestyrelsen i Carlsberg A/S skal vælges blandt og af fondets bestyrelse.

Ifølge Carlsbergfondets fundats bliver fondens bestyrelse valgt for en periode på maksimalt fem år. Er et bestyrelsesmedlem valgt efter 25. april 2012, kan vedkommende maksimalt være medlem af bestyrelsen i 15 år. Flemming Besenbacher blev valgt ind i Carlsbergfondets bestyrelse i 2005. Hans nuværende valgperiode udløber i 2025.

Fundatsen lyder videre, at medlemmer af fondets bestyrelse skal udtræde af bestyrelsen senest ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år. Flemming Besenbacher fylder 70 år i 2022, hvorfor ændringerne ikke vil få betydning for ham.

– Den fremtidige ændring i sammensætningen af bestyrelsen for Carlsberg A/S bunder i god selskabsledelse og hensyntagen til den diversitet, det branchekendskab og de globale erhvervsmæssige erfaringer, som bestyrelsen for en moderne og progressiv international virksomhed bør repræsentere.

Sidder fortsat på magten

Siden Carlsberg A/S kom på børsen i 1970 har de fem medlemmer af Carlsbergfondets bestyrelse per tradition også været medlemmer af bestyrelsen i Carlsberg A/S. Carlsbergfondets bestyrelse er valgt blandt de danske medlemmer af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Carlsbergfondets bestyrelse består af følgende fem professorer:
Flemming Besenbacher, formand
Lars Stemmerik, medlem
Søren-Peter Olesen, medlem
Majken Schultz, medlem
Carl Bache, medlem

At Carlsbergfondets overlader tre pladser i bestyrelsen for Carlsberg A/S til andre kandidater, får ikke indflydelse på fondens magt.

Efter 2023 vil Carlsbergfondet fortsat være kontrollerende hovedaktionær i Carlsberg A/S i overensstemmelse med fondets fundats, siger Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet skal ifølge dets fundats eje aktier svarende til en andel på mindst 51 procent af stemmerne i Carlsberg A/S. Carlsbergfondet ejer 29 procent af aktierne og en andel på 75 procent af stemmerne i Carlsberg A/S pr. 31. december 2020.

Besenbacher erklærede sig inhabil

Flemming Besenbacher er de seneste måneder som formand for Carlsbergfondet blevet beskyldt for at blande sig i intern forskningspolitik på Aarhus Universitet.

LÆS OGSÅ: Forskningsordførere i hård kritik af Besenbacher

Torsdag kom det frem, at Besenbacher derfor fremover vil erklære sig inhabil i udvalgte sager.

– For at undgå misforståelser har jeg besluttet, i samråd med resten af bestyrelsen, at jeg fremadrettet vil erklære mig inhabil i enhver ansøgning, der vedrører Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet. Derudover har vi ændret i nogle af fondets interne processer med henblik på at sikre, at noget lignende ikke sker igen, lød det fra Flemming Besenbacher i en officiel udtalelse.

LÆS OGSÅ: Besenbacher erklærer sig inhabil

Carlsbergfondet er en erhvervsdrivende fond, der i modsætning til andre private og offentlige fonde, ikke har faglige underudvalg til at evaluere bevillingsansøgninger. Det er derfor de fem personer i bestyrelsen, som beslutter, hvilke projekter der skal modtage støtte.

Rettelse mandag 15. februar: Tidligere fremgik det af denne artikel, at Flemmning Besenbacher stod til at miste formandspost i Carlsberg A/S. Dette er ikke korrekt, da han udtræder af Carlsbergfondets bestyrelse inden da.

Forsiden lige nu:

Københavns Universitet brillierer i Champions League

Forskere fra Københavns Universitet modtog otte ud af 14 danske Starting Grants, da European Research Council (ERC) uddelte bevillinger tidligere på ugen. Prorektor David Dreyer Lassen kalder ERC for forskningsfinansieringens Champions League, og glæder sig over, at flere af forskerne kommer udefra.

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.