Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Sustain

Dell Technologies: Visionen er en cirkulær forretningsmodel

Teknologivirksomheden gør status over sine 2020-mål og løfter sløret for 2030-plan.

– Vi er stolte af, at vi når over 75 procent af vores 2020-mål før tid, også selvom vi har opjusteret nogle af dem undervejs, siger Louise Koch, Corporate Director of Sustainability i Dell Technologies for EMEA.

Udmeldingen kommer i kølvandet på Dell Technologies’ netop offentliggjorte sustainability-rapport for 2019, som gør detaljeret status over, hvor langt selskabet er kommet med at nå målene i sin 2020-strategi.

Ved samme lejlighed løfter Dell Technologies sløret for de tre søjler der kommer til at definere selskabets arbejde med bæredygtighed frem til 2030 under overskriften ‘Progress made real’. De omhandler bæredygtighed med fokus produkternes livscyklus, inklusion, med fokus på mangfoldighed og kompetenceudvikling og at gøre bæredygtighed til omdrejningspunktet for nye teknologier.

Når I kun er i mål med cirka 75 procent af målene i 2020-strategien, lever resten af målene så videre i 2030-planen?

– Ja, vi havde for eksempel sagt, at energieffektiviteten af vores produkter skulle forbedres med 80 procent i 2020 i forhold til en baseline i 2012. Siden 2013 har vi i egne produkter forbedret energieffektiviteten med 64 procent, det vil sige, at der er 64 procent mere ydelse per kilowatt i dag end i forhold til vores baseline i 2012. På vores server-del er vi på 78 procent, så der er vi næsten i mål. Energieffektivitet er et integreret innovations-parameter, som helt klart fortsætter. Der spiller vores cloudbaserede løsninger selvfølgelig også en stor rolle, for de kan være med til at reducere en virksomheds energiforbrug, fordi dataene ligger i skyen.

Manglende 2020-mål lever videre
Hvorfor er I ikke lykkedes med at nå i mål med eksempelvis energieffektivitet?

– Når man sigter efter månen, så lander man nogle gange i stjernerne. Og da man tilbage i 2013 satte de mål, var det svært at vide, hvad man reelt kunne nå. Så pointen med målene er at få sat en retning for organisationen og at holde os selv til ilden og måle vores fremskridt. Derfor er det ikke super vigtigt, om vi når målene 1. marts 2019 eller 11. november 2020, men at vi laver løbende fremskridt. Derfor fejrer vi de 75 procent vi allerede er i mål med og fortsætter arbejdet med de øvrige. Det er ikke fordi vi stopper med dem på grund af 2030-planen, den lægger bare et nyt level på.

I slutningen af 2021 forventer Dell Technologies at have nået 93 procent af energieffektiviseringsmålet, fremgår det af 2019-rapporten.

Moonshot goals er en meget større drivkraft for innovation og fremdrift end et mere inkrementielt mål

Men er faren ved moon shots ikke, at det skader motivationen for at nå dem, hvis de enten er så højt sat, at de næsten er umulige at nå, eller hvis det ikke er så vigtigt, hvornår man præcist når dem?

– Vi tror på, at udviklingen inden for digital teknologi får en transformerende rolle for bæredygtige løsninger. Der er ingen tvivl om, at et moonshot goals er en meget større drivkraft for innovation og fremdrift end et mere inkrementielt (gradvist voksende, red.) mål. Og du kan være helt sikker på, at vi nok skal holde os selv op på vores mål, ligesom omverdenen sikkert også vil gøre det.

Cirkulær økonomi er en topprioritet
Til november offentliggør Dell Technologies de konkrete KPI’er for 2030, og Louise Koch vil derfor ikke gå i detaljer med planen. Men når det gælder bæredygtighed, er de tre store omdrejningspunkter cirkulær økonomi, CO2-reduktion og højere krav til hele leverandørkæden.

– Cirkulær økonomi en topprioritet for os. Vi står allerede stærkt, men nu skruer vi endnu mere op for indsatsen. Visionen er en fuldstændig cirkulær forretningsmodel. Det gælder at alt fra design til materialevalg, emballage og shipping.

– Pc og it as a service, hvor vores kunder lejer computere i stedet for at eje dem, er også en del af det. Vi opgraderer også vores takeback-programmer (hvor Dell-udstyr kan tilbageleveres og genanvendes, red.), og arbejder på at gøre vores materialer fornybare og genanvendelige, siger Louise Koch.

Vi driver verdens største elektroniske takeback program i mere end 75 lande

En cirkulær forretningsmodel henviser i sin reneste form til, at intet i produktionen kasseres som affald, men at alt i stedet kan genanvendes eksempelvis i nye produkter, og at selve produktionen er baseret på vedvarende energi.

Hvor er i på rejsen mod cirkulær økonomi?

– Cirkulær økonomi er konsolideret som en del af forretningen, og vi driver verdens største elektroniske takeback program i mere end 75 lande. Mere end 125 af vores nuværende produkter indeholdergenanvendeligt plastik, og i nogle produkter som desktop computere er det op til 30 procent, siger Louise Koch.

Takeback-tallet skal hæves
Men som eksempelvis Ikea og Novo Nordisk, er også Dell Technologies afhængige af at kunderne leverer produkter tilbage, hvis man skal komme i mål med de cirkulære visioner. Og det er en udfordring.

– Når det gælder pc as a service er der 99,9 procent takeback, fordi vi beholder ejerskabet. Og når vi sælger produkter, forklarer vi om takeback servicen, men det er jo ikke alle kunder, der vælger at bruge den. Vægten af hvad vi sælger, versus hvad vi tager tilbage, ligger nu på 25 procent. Det er ret højt, når man tænker på, at kunderne jo også kan bruge andre genanvendelses-systemer end vores, men vi vil gerne hæve det tal. På globalt plan er det kun 20 procent af al elektronisk udstyr, som man ved bliver genbrugt korrekt, ifølge tal fra World Economic Forum.

I har vel også selv en forretningsmæssig interesse i at få genanvendt nogle af de kostbare materialer i eksempelvis computere?

– Ja, I USA har vi et program for closed loop recycling, hvor vi genvinder plast, guld og magneter fra gamle computere og anvender i nye produkter, der sælges globalt. For at denne genvinding af ressourcer kan lade sig gøre globalt, skal der ske innovation både i forhold til materialer, men også i opbygningen af teknisk kapacitet i genanvendelsesindustrien i Europa. For målet er ikke, at vi selv bliver en virksomhed, som selv omdanner materialerne, så de kan genbruges, men at vi samarbejder med partnere, som gør det.

Kommer I til at melde ud, at vi vil være 100 procent cirkulære og CO2-neutrale i 2030, når I melder de konkrete målsætninger ud til november?

– Det svarer vi ikke på endnu, så det bliver en cliffhanger til november, lyder det fra Louise Koch.

Vil hjælpe kunder med energieffektivisering
Ud over cirkulær økonomi, er nedbringning af CO2-udledningen hos Dell Technologies selv og virksomhedens leverandører den anden store bæredygtighedsambition i 2030-planen.

– Vi arbejder med vores leverandører, så de også får planer for reduktionen af deres CO2-udslip. Vi kigger også mere på, hvordan vi kan bruge vores teknologi til at reducere vores kunders energiforbrug via IOT (internet of things, red.) eller AI. Et eksempel på det er den britiske supermarkedskæde Sainsbury, som har sparet millioner af pund på deres energiregning årligt og halveret deres madspild ved hjælp af vores løsninger.

– Det er sket ved at implementere et lag af digital intelligens oven på deres frysere og kølediske. Nu kan temperaturen justeres, afhængig af fødevarerne, så de ikke bliver over- eller underkølet. Sainsbury kan også skrue ned for tempraturen om natten, når kunderne ikke åbner og lukker dørene, og så sikrer et overvågningssystem, at der bliver slået alarm, før temperaturen ændrer sig til et niveau, hvor madvarerne bliver fordærvede.

Nu går vi mere proaktivt til vores kunder, så vi kan hjælpe dem med at nå deres CO2-mål

Det lyder næsten som om, I er ude efter at gå Danfoss og lignende virksomheder i bedene?

– Vi har arbejdet med IOT i mange år, og har som en sidegevinst i den forbindelse hjulpet vores kunder med at spare energi. Nu går vi mere proaktivt til vores kunder med bæredygtige løsninger, så vi kan hjælpe dem med at optimere deres drift, så de sparer energi og når deres CO2-mål. Men vores digitale løsninger kan også bruges til at fremme bæredygtige byer ved for eksempel at sikre en bedre styring af trafikken. Det glæder vi os til at fortælle borgmestre fra hele verden om, når C40 Global Mayors Summit afholdes i København til oktober (C40 er et netværk af megabyer, som arbejder for at mindske udslippet af drivhusgasser, red).

Arbejdsforhold i leverandørkæden skal forbedres
Sidst men ikke mindst får Dell Technolgies’ 2030-plan fokus på at forbedre arbejdsforholdene i leverandørkæden. Eksempelvis har 35.000 medarbejdere hos udvalgte leverandører allerede gennemgået en app-baseret træning i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder får kapacitetsopbygning direkte i lommen, fortæller Louise Koch.

Hvor langt rækker jeres ansvar for jeres leverandørkæde?

– Vi vil gerne hele tiden strække os længere. Første lag af vores leverandører har vi 100 procent kontrol med, når det gælder sikkerhed og arbejdsforhold. Vi har også et tæt samarbejde med en stor del af underleverandører i andet og tredje led. Vi arbejder også med dem om, at de skal arbejde med deres leverandører, for principperne i UN Guiding Principles er jo, at man skal arbejde på at kapacitetsopbygge i hele kæden.

– I vores branche er udvinding af mineraler et stort risikoområde, og vi køber ikke metaller direkte, det foregår langt nede i kæden. Men vi har for nogle år siden afdækket alle 384 ’smelter’ leverandører, som forarbejder råmaterialet, og de er alle en del af programmet Responsible Mining Assessment Program, som ligger under Conflict Free Mining Initiative. Det handler om, at leverandørerne skal sikre, at deres mineraler kommer ikke bare fra konfliktfrie områder, men også fra ansvarlig minedrift.

– Derfor er det ikke “Congo-frie” mineraler, for vi har ikke trukket os ud af DR Congo på grund af konflikterne der. Da mange begyndte at gøre det, betød det nemlig, at fattige familier mistede deres indkomst. Vi vil hellere forblive engageret, så vi kan hjælpe med at få løftet indsatsen, frem for bare at afbryde samarbejdet. Men vi sikrer, at vores leverandørers mineraler kommer fra miner, der lever op til de internationale standarder. Og hvis en leverandør i sidste ende ikke kan eller vil leve op til vores krav, så afbryder vi samarbejdet.

Verdensmålene har tippet balancen i diskussionen om bæredygtighed fra do no harm til at sætte positive mål

Verdensmålene er ikke udgangspunktet for 2030-plan
Hvad er det afgørende nye ved 2030-planen versus 2020-planen set fra din stol?

– Det et nyt for os, at vi arbejder med et samlet social impact-program, som er samlet i tre søjler, for tidligere har diversitet ligget som et separat område. Dernæst er det skalaen i de ambitioner, vi melder ud til november, som adskiller sig fra 2020-planen. Endelig ønsker vi at gøre bæredygtighed til omdrejningspunktet for udviklingen af nye teknologier og løsninger.

Verdensmålene lader ikke til at spille den store rolle for jeres 2030-strategi, hvordan kan det være?

– Tager man et af vores indsatsområder som cirkulær økonomi, er der jo tale om, at vi støtter verdensmål 12. Så på den måde er verdensmålene relevante, men vi har valgt ikke at trække en regnbue-powerpoint ned over vores strategi, og vi har ikke taget udgangspunkt i dem, da vi lavede 2030-strategien. I stedet har vi lavet en ’indefra og ud’ strategisk øvelse, hvor vi har set på verdens tilstand ud fra en omfattende væsentlighedsanalyse og koblet den til vores kompetencer, risici og muligheder.

– Og som du vil se, er der en direkte sammenhæng mellem de fleste af vores mål og Verdensmålene. verdensmålene er helt klart vigtige, og de har været med til at tippe balancen i diskussionen om bæredygtighed fra do no harm til at sætte positive mål. Så den innovationsliste de udgør, kommer vi helt sikkert til at se mere på løbende.

Forsiden lige nu:

Stort millionbeløb til forskning i menneskets opfindelse af ’værdi’

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, hvordan værdi opstod som koncept for første gang i menneskets historie. Det sker, efter at seniorforsker Lasse Vilien Sørensen fra Nationalmuseet modtager en bevilling på 15 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd.

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Click to comment

Leave a Reply