Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Flere penge på vej: Sådan støtter private fonde corona-forskning

Nu melder Lundbeckfonden sig også på banen og øremærker 30 mio. til corona-forskning.

Foto: iStock.

Det er nu to uger siden, at statsminister Mette Frederiksen sendte alle offentligt ansatte, heriblandt forskere ved offentlige institutioner, hjem og begyndte nedlukningen af det danske samfund på grund af corona-epidemiens alvor. 

Det har blandt andet betydet, at flere forskere har måttet sætte forskningsprojekter på standby. Men siden nedlukningen, har den ene erhvervsdrivende fond efter den anden meldt sig klar til at støtte nye forskningsprojekter, der tager kamp op mod coronakrisen, med hurtige midler. 

Det gælder både Novo Nordisk Fonden, Carlsbergfondet og Poul Due Jensen Fond, og nu også Lundbeckfonden. 

30 mio. fra Lundbeckfonden
Lundbeckfonden, der hvert år uddeler mere end 500 mio. til offentlig forskning, har besluttet at øremærke 30 mio. kroner til forskningsprojekter, der er målrettet coronavirussen. 

Lundbeckfonden støtter biomedicinsk- og sundhedsvidenskabelige forskning, hvoraf langt størstedelen af pengene går til forskning, der er fokus på hjernen. Men på grund af den aktuelle situation har fonden besluttet også at støtte sundhedsvidenskabelige forskningsaktiviteter, der kan afbøde effekterne af Covid-19-pandemien. 

“Det gør vi, fordi samfundet befinder sig i en helt ekstraordinær og akut situation, som kræver en fokuseret indsats fra alle samfundsaktører, herunder de forskningsfinansierende erhvervsfonde”, lyder det i en pressemeddelelse fra fonden.

Fondens direktør, Lene Skole, uddyber beslutningen:

– I Lundbeckfondens optik er tilvejebringelse af ny viden, så vi kan handle på et oplyst grundlag, altafgørende, og det afspejler sig i vores tilgang til Covid-19-pandemien. Vi ønsker med denne bevilling at yde et bidrag til at afbøde effekterne af den igangværende pandemi i Danmark, både for patienterne og deres pårørende og for samfundet generelt, siger Lene Skole. 

Læs også: Lundbeckfonden satte uddelingsrekord i 2019

Der kan derfor søges om støtte til forskningsbaserede projekter, der har et patientnært fokus. Målet er, at projekterne skal kunne have umiddelbar effekt i den akutte situation og skal derfor kunne igangsættes med det samme. 

Der kan ansøges om op til 5 mio kr. til et projekt, og ansøgninger vil blive vurderet løbende, oplyser fonden, der desuden vil bestræbe sig på, at ansøgerne får svar inden for 48 timer.

Ansøgere skal være tilknyttet danske universiteter, hospitaler og i dette særlige tilfælde også kommuner, patientforeninger, tænketanke eller lignende organisationer.

Første Novo-midler uddelt
Forrige uge meldte Novo Nordisk Fonden sig på banen med hurtige midler til forskning i coronavirus. Fonden er klar til at bruge 50 mio. kroner på projekter, der dykker ned i de sundhedsmæssige konsekvenser af corona-epidemien og sygdommen Covid-19. 

I løbet af få dage har fonden i alt bevilget 43,7 mio. kroner til 17 forskellige projekter, der blandt andet sætter fokus på at forbedre overvågning af patienter i højrisikogruppen, reducere antallet af indlæggelser på intensivafdelingerne og oprettelse af en telefonlinje til at afhjælpe ensomhed blandt ældre. 

Du kan læse mere om de enkelte projekter her.

Kravene til de projekter, fonden ønsker at støtte, er, at de hurtigt skal kunne sættes igang, og den viden, der opnås i projekterne skal kunne nå ud til resten af samfundet. Der kan søges om støtte til videnskabelige, oplysningsmæssige og sociale initiativer, oplyser fonden. Ansøgerne skal være tilknyttet offentlige institutioner eller myndigheder, eller private ikke-for-profit organisationer i Danmark, der deltager i bekæmpelsen af coronavirus-epidemien. 

Læs også: Novo Nordisk Fonden er klar med 50 mio til akutindsats mod coronavirus.

Fonden har blandt andet bevilget 10 millioner til Statens Serum Institut, via forskningsprogrammet Societal Responses to and Preparedness for Emerging Viral Infections, til overvågning af infektioner og smitsomme sygdomme. 

Projektet skal udvikle en digital løsning, der hurtigere skal kunne opdage og respondere på nye infektiøse trusler. En forbedret digital løsning er afgørende for, at både enkelte læger og det nationale beredskab har lettilgængelig, elektronisk adgang til relevante data, så der hurtigt kan skabes det fornødne overblik til at agere på udbrud af sygdomme og infektioner samt forebygge smittespredning. 

Da uddelingerne til corona-projekter forventes at fortsætte over de kommende dage, vil Novo Nordisk Fonden løbende orientere om de bevillinger, der bliver givet gennem det akutte støtteprogram. 

Nyt fokus for Grundfos-fond
Fonden bag pumpegiganten Grundfos, Poul Due Jensens Fond, har i forbindelse med sit 75 års jubilæum i 2020, valgt at hæve sine uddelinger til samfundsnyttige formål, herunder forskning, til 200 mio. kroner i år. 

I 2019 uddelte fonden 117 mio., og med den forhøjede beløbsramme i 2020, vil fonden nu også støtte projekter, der er relateret til corona-pandemien.

– Vi vil fortsat dele penge ud til forskning og læring inden for naturvidenskab, vandprojekter i udviklingslande og social inklusion af særligt udsatte. Men vi kan se, at corona kommer til at præge vores liv og virkelighed i mange år fremover, og det kommer også til at præge vores og de øvrige fonde markant, siger fonden direktør, Kim Nøhr Skibsted til Fundats.dk

Poul Due Jensens Fond har, ifølge Science Reports oplysninger, ikke afsat et specifikt beløb til corona-relateret forskning. 

95 mio. fra Carlsberg
Carlsbergfondene, der tæller de tre uddelende fonde; Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Tuborgfondet, har tilsammen fundet 95 mio. kr. til en stribe projekter, der på hver sin måde skal styrke indsatsen mod corona, som for tiden lammer det danske samfund.

I tråd med sin almindelige donationsprofil har Carlsbergfondet valgt at støtte tre projekter, der alt i støttes med 60 mio. kroner.

Fondet har givet 25 mio. til en international gruppe af virusforskere, der med forankring på KU, Aarhus Universitet og Statens Serum Institut skal forsøge at løse Covid-19’s gåde. 

Samme beløb gives til en gruppe adfærdsforskere, der også er forankret på KU og Aarhus Universitet, men i dette projekt er DTU det tredje ben. 

Det tredje og sidste projekt, Carlsbergfondet har støttet i denne omgang, er et tværvidenskabeligt projekt på Roskilde Universitet, der med 10 mio. kr. i ryggen skal afdække historiske epidemiers opstandelse, spredning og ophør.

Ifølge fonden skal de tre projekter være med til at bane vejen for nye, globale indsigter i adfærd, forebyggelse, diagnose og behandling til beredskabet mod COVID-19 og fremtidige epidemier. I forbindelse med offentliggørelsen af uddelingen udtaler Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher:

– Vi er glade for, at vi på kort tid har kunne mobilisere et samarbejde mellem en række af Danmarks og verdens fremmeste forskere for at bidrage til løsningen af de enorme udfordringer, vi står overfor. Carlsbergs grundlæggere J.C. og Carl Jacobsen samt Carlsbergfondet er historisk set trådt til, når samfundet har været i krise.

Ny Carlsbergfondet, Carlsbergfondets søsterfond, har også valgt at holde sig til sin almindelige uddelingsprofil og har givet en håndsrækning på 30 mio. til de trængte kunstmuseer. 

Tuborgfondet, det tredje medlem af fondsfamilien, har fundet 5 mio. kr. i en akutpulje til civilsamfundets ungdomsorganisationer for at iværksætte aktiviteter målrettet de mennesker, der er særligt berørt af COVID-19.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.